Ziņas

Par problēmu risinājumu EDS darbībā

Valsts ieņēmumu dienests veica Jūsu norādītās problēmas un iespējamo risinājumu izpēti. Lai turpmāk novērstu apgrūtinājumus uzņēmumiem, kuri veic muitas formalitātes, tika izvērtēti iespējamie tehniskie risinājumi, kas nodrošinātu gan svarī...

Par loģistikas procesu vadības kursiem

Aicinām nozarē strādājošos papildināt zināšanas RTU SESMI Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centra organizētajos kursos ” Loģistikas procesu vadīšana” laikā no 22.oktobra līdz 26.novembrim otrdienu ceturtdienu vakaros. Kursu bei...

Par konsultatīvās padomes sēdi

19.09. Konsultatīvā padome muitas jautājumos akceptēja šādus noteikumu projektus (ar nelielām izmaiņām) un atbalsttīja to tālāku virzību:

1) „Muitas procedūras –tranzīts piemērošanas kārtība”;

2) „Pagaidu uzglabāšanas noteik...