Tiešsaistes seminārs par sadarbību ar bankām sankciju jautājumos

Tiešsaistes seminārs par sadarbību ar bankām sankciju jautājumos

Šī gada 2022. gada 13. jūnijā Satiksmes ministrija sadarbībā ar Latvijas Stividorkompāniju asociāciju un Latvijas finanšu nozares asociāciju rīkoja tiešsaistes semināru par sadarbību ar bankām. Kopā semināru apmeklēja 43 dalībnieki un tajā piedalījās arī pārstāvji no LAFF asociācijas.

Sanāksmi atklāja un vadīja Uldis Reimanis, Satiksmes ministrijas valsts sekretāres vietnieks starptautiskās sadarbības tranzīta, jūrlietu un sakaru jautājumos.

Latvijas Stividorkompāniju asociācijas pārstāvis Rihards Strenga aktualizēja situāciju tranzīta jomā, kas radusies sakarā ar pieņemtajām sankcijām, sadalot preču grupas – ģenerālkravas, lejamkravas, beramkravas, kam jānosaka preču izcelsme. R. Strenga apstiprināja, ka nozare vēlas ievērot sankcijas, tomēr finanšu nozares prasības ir grūti saprotamas, tāpēc aicināja rast iespēju veidot vienotu metodoloģiju sankcijām, kas atvieglotu uzņēmēju darbu.

Kā nākamā uzstājās Laima Letiņa no Finanšu nozares asociācijas. L. Letiņa atgādināja par prezentācijām, kuras ir pieejamas visiem internetā – tajās ir izskaidroti preču aprites ierobežojumi. Saites uz prezentācijām varat atrast raksta beigās.*

Tāpat viņa uzsver, ka sakarā ar Krievijas uzsākto karu, šīs ir visstraujāk izvērstās sankcijas ES pret Krieviju un Baltkrieviju. Sankciju apiešana ir pārkāpums, un arī uzņēmēji ir atbildīgi par sankciju ievērošanu savā darbībā. Ir nopietni jāizvērtē visi riski, jo pārkāpumu gadījumā, ja līdzekļi tiks iesaldēti, darījumu apstrāde būs laikietilpīga.

Sankcijas ir vērstas uz uzvedības maiņu, tāpēc to, cik ilgi tās turpināsies, ir grūti paredzēt, jo tas ir atkarīgs no augstākminētajām valstīm.

Jautājums par kravu veidiem bankām nav tik svarīgs, kā piegāžu ķēdes un īpašnieku struktūru izpēte.

Semināra laikā izskanējušais jautājums – vai nozares uzņēmumiem, kuriem sadarbība ar partneriem Krievijā un Baltkrievijā sankciju dēļ vairs nav iespējama, būs kompensācija – palika neatbildēts, jo tam vajadzīga politiska izšķiršanās. Tika aicināts mainīt savu biznesa modeli, kamēr situācija destabilizējas.

Sanāksme ilga 1 stundu un 30 minūtes, taču tas bija par maz, lai sniegtu atbildes uz visiem jautājumiem. U. Reimanis sapulces noslēgumā paziņoja, ka uz neatbildētajiem jautājumiem tiks atbildēts individuāli.

*Saites uz skaidrojošām prezentācijām:

https://www.financelatvia.eu/news/seminars-uznemejiem-starptautiskas-sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju-skaidrojums/

https://www.financelatvia.eu/news/seminars-uznemejiem-starptautiskas-sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju-precu-aprites-ierobezojumi-skaidrojums/

https://www.financelatvia.eu/news/seminars-uznemejiem-starptautiskas-sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju-praktiski-padomi-uznemumiem-kontroles-mehanismu-izveidei/

*Eiropas komisijas skaidrojumi par sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, t.sk., attiecībā uz ostām: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en