FIATA FCT

Ekspeditora transporta sertifikāts (orģināla nosaukums- Forwarders Certificate of Transport). Šis dokuments ir ieviests FIATA 1959. gadā. Dokuments dzeltenā krāsā ar melnu druku. Ekspeditors izsniedz dokumentu kravas nosūtītājam pēc tas lūguma.

Izsniedzot šo dokumentu kravas nosūtītājam, ekspeditors apstiprina, ka apņemas piegādāt kravu atbilstoši dokumentā atzīmētām kravas nosūtītāja instrukcijām. Ekspeditors attiecībā pret dokumenta “turētāju” ir atbildīgs par kravas piegādi galapunktā (destination) atbilstoši dokumenta otrā pusē uzrādītajam noteikumiem.

Ekspeditors ir tiesīgs kravas piegādes procesā iesaistīt subizpildītājus (pārvadātājus u. c.). Ekspeditors ir atbildīgs dokumenta “turētājam” par kravas nogādi galamērķī ar citas personas starpniecību, kuru izvēlas ekspeditors. 

 

Ekspeditoram ir jāizsniedz FCT dokuments kravas nosūtītājam uzreiz pēc kravas saņemšanas. FCT dokumentu var izmantot kā kravas nosūtītāja rīkojumu.

FIATA FCT

Nospied lai apskatītu
Ja prece (krava) tiks pārdota pārvadājumu laikā, FCT oriģināls tiek nodots tālāk citai personai, tādā veidā FCT ir dokuments ar tiesībām tālākai nodošanai (negotiable). Izsniedzot FCT dokumentu, ekspeditoram jārēķinās ar to, ka:

  • kravu, kura norādīta dokumentā, un tās piegādi ekspeditors ir akceptējis;
  • nosūtāmā krava (prece) ir labā stāvoklī ;
  • informācija, kas norādīta dokumentā, atbilst ekspeditoram saņemtajām instrukcijām;
  • noteikumi, kurus satur citi transporta dokumenti (konosaments u. c.), nav pretrunā ar noteikumiem, kurus satur FCR;
  • saskaņota kravas pārvadājuma atbildības apdrošināšana;
  • panākta vienošanās par vienu vai vairāku dokumenta oriģinālu izsniegšanu;
  • FCT dokumenta otrā puse satur ekspedīcijas noteikumus, kas ir spēkā dokumenta izsniedzēj valstī.
Nepieciešamības gadījumā ekspeditors var izvietot dokumenta savas firmas logo. Dokumenta reproducēšana jebkurā formā ir stingri aizliegta. FCT dokumentu var izsniegt tikai tie ekspeditori, kuri ir nacionālās asociācijās biedri, bet asociācija – federācijas FIATA biedrs. Asociācija reģistrē ekspeditorus, kuri izmanto FCT dokumentu un veic dokumentu uzskaiti.