Asociācija LAFF ir sabiedriska organizācija

Asociācija LAFF ir sabiedriska organizācija, kas uz brīvprātības principa apvieno Latvijas kravas ekspeditorus un muitas noliktavu turētājus, lai pārstāvētu kravas ekspeditoru un muitas noliktavu turētāju intereses Latvijā un starptautiskajā līmenī, veicinātu kravas pārvadājumu organizāciju un ar to saistīto pakalpojumu attīstību.

Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija LAFF ir dibināta 1994.gada 15.augustā.

Mūsu mērķi

Asociācijas mērķis ir kolektīvo interešu vārdā darboties kravas ekspeditoru, noliktavu turētāju un loģistikas uzņēmumu darbības attīstībai un to efektivitātes paaugstināšanai.

Kļūsti par LAFF biedru

Asociācija LAFF aicina Jūs kļūt par savu biedru, lai kopīgi veicinātu Latvijas transporta nozares un tranzīta attīstību, kravas ekspedīcijas pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējas paaugstināšanu starptautiskajā transporta tirgū.


Asociācija LAFF izsniedz kravas ekspeditoram sertifikātus, kas apliecina ekspeditora kompetence un atbildības nodrošinājums. Latvijas un ārvalstu kravas nosūtītāji un pārvadātāji, slēdzot līgumus, dot priekšroku sertificētajam ekspeditoram.
0
Strādājam kopš
0
Mūsu pieredze
0
LAFF biedri

LAFF sadarbības partneri

Biedrība sadarbojas ar starptautiskām un nacionālām kravas ekspeditoru, kravas pārvadātāju un citām organizācijām kravas ekspedīcijas, loģistikas pakalpojumu un kravas pārvadājumu jomā.

Pārstāvēt Biedrības dalībniekus un aizsargāt viņu intereses Latvijas valsts un sabiedriskajās organizācijās, starptautiskajās un ārvalstu organizācijās, tajā skaitā, bet ne tikai Starptautiskajā kravas ekspeditoru asociāciju federācijā FIATA (pilnais nosaukums angļu valodā – National association of international federation of freight forwarders associations)
un Starptautiskās noliktavu un loģistikas asociāciju federācijā IFWLA (pilnais nosaukums angļu valodā – International federation of Warehousing Logistics Associations).

Tāpat asociācija sadarbojas ar LDDK (Latvijas darba devēju konfederācija) un LTRK (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera).
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1