Ekspeditoru apmācība un konsultācijas

Asosiācija LAFF organizē sadarbībā ar RTU:

  • Ekspeditoru apmācība RTU kursos parasti tiek organizēta vienreiz/divreiz gadā ( ja ir pietiekami daudz interesentu, lai nokomplektētu grupu);
  • Samaksa par kursiem pilnā apjomā 447 euro (ar PVN). Vairāk informācijas par dalības maksu un kursiem var iegūt, aizejot uz saiti: http://sesmi.rtu.lv/logistikas-un-ekspeditoru-kursi/
  • Ekspeditoru apmācību RTU kursos ( ja ir pietiekami daudz interesentu, lai nokomplektētu grupu);

Asociācijā var saņemt konsultācijas par sekojošiem jautājumiem:

  • Ekspedīcijas pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi (iespējama arī informatīva materiāla izsniegšana latviešu un krievu val.);
  • Skaidrojumi par normatīvo aktu piemērošanu praksē muitas jomā.

Konsultācijas biedriem bez maksas, pārējiem maksas pakalpojums.