FIATA FWR

Ekspeditora noliktavu kvīts (orģināla nosaukums- Warehouse receipt). Šis dokuments ir ievests FIATA 1975.gadā. Dokuments oranžā krāsā ar melnu druku.
Dokumenta izmantošana
Dokumenta izmantošana nodrošina veiksmīgu loģistikas operāciju veikšanu, kas saistītas ar kravas sadali un uzkrājumu, īslaicīgu uzglabāšanu atbilstošu tirgus konjuktūrai, sezonas pieprasījumam utt.

Dokumentu izdod ekspeditors – noliktavu īpašnieks (warehouse) vai pēc tā rīkojuma- noliktavu turētājas (warehouse keeper) kravas īpašniekam kā apliecinājumu tam, ka krava tika pieņemta uzglabāšanai uz noteiktu laiku par noteiktu samaksu.

Sīkas ziņas par kravu tiek norādītas pēc kravas īpašnieka pieprasījuma vai pašas noliktavas pārbaudes rezultātā.

FIATA FWR

Nospied lai apskatītu
Dokumenta izmantošana
FWR ir ne tikai kravas pieņemšanas uzglabāšanai pierādījums, bet arī preču “rīcībdokuments”. Dokuments satur galveno pušu tiesību un pienākumu sarakstu:

  • noliktavas pienākums izdod kravu pēc FWR oriģināla uzrādīšanas;
  • kravas īpašnieka tiesības nodot kravu īpašumā trešajai personai apliecina viņu nodošanas rakstiskais rīkojums dokumentā “indosaments” (endorsement, assignment), kas tiek ierakstīts speciālajā ailē otrajā lapā (transfer of property);
  • kravas glabātāja ķīlas vai kravas aizturēšanas tiesības, ko viņš var izmantot klienta pārkāpumu gadījumā;
  • kravas īpašnieka tiesības nodot savas tiesības uz pretenziju pie kravas saņemšanas noliktavas īpašniekam atzīmes ceļā (cession of delivery claim) uz otrās dokumenta lapas;
  • tiesības saņemt kravu pa daļām- nodaļā “deliveries”.
Citas atzīmes:
“Insurance”- ja krava, kas novietota uzglabāšanai, ir apdrošināta; “Controlled by warehouse keeper” –aizpildās, ja noliktavā tiek veikta kravas pārbaude.