Sadarbība ar citām organizācijām

Biedrība sadarbojas ar starptautiskām un nacionālām kravas ekspeditoru, kravas pārvadātāju un citām organizācijām kravas ekspedīcijas, loģistikas pakalpojumu un kravas pārvadājumu jomā. 

Pārstāvēt Biedrības dalībniekus un aizsargāt viņu intereses Latvijas valsts un sabiedriskajās organizācijās, starptautiskajās un ārvalstu organizācijās, tajā skaitā, bet ne tikai Starptautiskajā kravas ekspeditoru asociāciju federācijā FIATA (pilnais nosaukums angļu valodā – National association of international federation of freight forwarders associations) un Starptautiskās noliktavu un loģistikas asociāciju federācijā (statūtu tekstā kā IFWLA) (pilnais nosaukums angļu valodā – International federation of Warehousing Logistics Associations (IFWLA)), jautājumos, kas saistīti ar Biedrības darbību.
Tāpat asociācija sadarbojas ar LDDK (Latvijas darba devēju konfederācija) un LTRK (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera).
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1