FIATA FBL

FIATA multimodālā transporta konosaments( orģināla nosaukums- Multimodal Bill of Landing ).Šī dokumenta pēdējā versija tika ieviesta 1993.gadā. Dokuments zilā krāsā ar melnu druku. Izsniedzot šo dokumentu, ekspeditors apstiprina, ka ir pieņēmis kravu kombinētajam pārvadājumiem, piemēram, ar autotransportu un dzelzceļu, autotransportu un jūras transportu vai jūras transportu un dzelzceļu.

Ekspeditors izdod dokumentu uzreiz pēc kravas pieņemšanas pārvadājumam. Ar FBL formēšanu ekspeditors uzņemas pārvadātāja atbildību par pārvadāto kravu. Šī atbildība paliek līdz brīdim, kad krava tiek nodota saņēmējam. Ekspeditora atbildība ir noteikta dokumenta otrā pusē.

FBL parasti tiek izdots 3 oriģinālos eksemplāros, kurus, atbilstoši klienta instrukcijām, ekspeditors nosūta attiecīgam adresātam. FBL ir ekspeditora – multimodālā pārvadājuma operatora (MTO) FIATA dokuments. FBL var būt izsniegts arī kā jūras konosaments kravas pārvadājumam starp ostām. FBL ir “tālāk nodošanas” (negotiabl) dokuments, izņemot gadījumus, kad uz dokumenta norādīts “non negotiable” FBL tiek akceptēts Starptautiskā Tirdzniecības -Rūpniecības Kamerā (ICC), un tā nosacījumi atbilst UNCTAD/ICC noteikumiem, kuras reglamentē multimodālo kravas pārvadājumu, tāpēc uz FBL blakus Nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas logotipu atrodas ICC logo. Dokuments atbilst arī ICC UPC 500 (Uniform Custums and Practice for Documentary Credits) normām, kā ekspeditora izdodamais transporta dokuments.

FIATA FBL

Nospied lai apskatītu
FIATA FBL izdošana
Ja ekspeditors izdod FBL, tas nes atbildību par visiem pārvadātājiem, kā arī par citām trešajām personām, ar kurām tas saistīts transporta procesa laikā. Izdodot FBL, ekspeditora atbildība tiek ierobežota:

  • Līdz 666,67 SDR par iepakojuma vienību vai līdz 2 SDR par katru bruto svara kg nozaudētās vai bojātās kravas;
  • Gadījumos, kad kravas piegāde nav saistīta ar jūras pārvadājumiem – līdz 8,33 SDR par katru bruto svara kg nozaudētās vai bojātās kravas.
FIATA FBL saņemšana

Lai saņemtu FIATA FBL ekspeditoru firmai  un tās darbiniekiem jāievēro sekojošas prasības:

  • Firma jābūt Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas Asociācija „LAFF” biedram;
  • Firmai ir divi darbinieki, kuru darba stāžs ekspeditoru nozarē ir ne mazāks kā trīs gadi (tiek apstiprināts ar darba līgumu);
  • Divi firmas darbinieki saņēmuši apliecību, kas apstiprina to profesionālo zināšanas līmeni ekspedīcijas jomā atbilstoši FIATA rekomendācijām;
  • Ekspeditoram jāapdrošina sava atbildību atbilstoši FBL noteikumiem.