FIATA FCR

Ekspeditora sertifikāts par kravas pieņemšanu (orģināla nosaukums: Forwarders Certificate of Receipt ). Dokuments tika ieviests FIATA 1955. gadā. Dokuments zaļā krāsā ar melnu druku.

Izsniedzot šo dokumentu, ekspeditors oficiāli apstiprina kravas nosūtītājam, ka uzņemas atbildību par FCR norādīto kravu. FCR- apstiprinājums tam, ka krava tiks nogādāta norādītajam dokumentā saņēmējam. Kravas piegādes uzdevumu var izmainīt vai atcelt, tikai atgriežot ekspeditoram oriģinālu. FCR nav dokuments tā tālākai nodošanai (non-negotiable).

Ja tiek pieprasīti vairāki dokumenta eksemplāri, uz katra tālākā eksemplāra liek atzīmi “non-negotiable”, citā gadījumā katrs no dokumentiem tiek uzskatīts kā oriģināls.
Izsniedzot FCR dokumentu, ekspeditoram jārēķinās ar to, ka:
  • krava, kura norādīta dokumentā un tās piegādi ekspeditors ir akceptējis;
  • piegādājamā krava (prece) ir labā stāvoklī;
  • informācija, kas norādīta dokumentā, atbilst ekspeditoram saņemtajām instrukcijām;
  • noteikumi, kas tiek norādīti citas transporta dokumentos (konosaments u. c.), nav pretrunā ar noteikumiem, kurus satur FCR.

FIATA FCR

Nospied lai apskatītu
Piemērs
Latvijas eksporta firma “Latvian Export Trading Ltd.” pārdeva Anglijas firmai “Solid Cutley Ltd” nerūsējošo metālu un noformēja pasūtījumu Latvijas ekspedīcijas firmai “Ekspress International Freight Forwarding Ltd.” par kravas piegādi saņēmējam noteiktajā vietā, kā arī palūdza ekspeditoram apstiprināt kravas saņemšanu. Šajā gadījumā ekspeditora izdotais FCR kalpo kā pierādījums neatsaucamai kravas piegādei. Ekspeditoram nav tiesību atteikties no kravas piegādes, izņemot gadījumus, ja tam tiek atgriezts FCR oriģināls. Aizpildot FCR, ekspeditoram jāņem vērā pasūtītāja instrukcijas: – “at the disposal of the consignee”-nozīmē, ka ekspeditoram jātur krava savā vadībā līdz nākošo instrukciju saņemšanai; – “to be forwarder to the consignee”- krava tiks piegādāta saņēmējam.