Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija LAFF

FIATA
LV | RU | EN

Ūdens transports

Dzelzceļš

Ūdenstransports

Autotransports

Asociācija ir dibināta 1994.gada 15.augustā, tā apvieno Latvijas kravas ekspeditoru un muitas noliktavu turētājus, pārstāv viņu intereses Latvija un starptautiska līmenī, ir Starptautiskās kravas ekspeditoru asociāciju federācijā FIATA un Starptautiskās noliktavu un loģistikas asociāciju federācijā IFWLA, ka ari Latvijas darba devēju konfederācijas LDDK un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras LTRK biedrs.

Asociācijas mērķis ir Latvijas kravas ekspedīcijas, transporta, un loģistikas pakalpojumu pilnveidošana un attīstība.

Par asociācijas biedru var kļūt Latvijā reģistrēti komersanti, kuru pamatdarbība ir kravas ekspedīcijas, kravas uzglabāšana, transporta un loģistikas pakalpojumu veikšana, ka arī citas personas, kuras ieinteresētas šis nozares attīstībā.