FIATA sadarbojas ar “World Logistics Passport”, lai stiprinātu globālo tirdzniecību

FIATA Starptautiskā kravu ekspeditoru asociāciju federācija ir paziņojusi par sadarbību ar “Pasaules loģistikas pasi” (World Logistics Passport, WLP), globālu iniciatīvu, kuras mērķis ir veicināt netraucētu tirdzniecības plūsmu starp tirgotājiem, ekspeditoriem un galvenajiem piegādes ķēdes dalībniekiem, izmantojot loģistikas lojalitātes programmu.

Šis paziņojums par partnerību sakrīt ar 2024. gada FIATA-RAME sanāksmes sākumu Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, kur atrodas WLP galvenais centrs un kurā tiks apspriesta šī reģiona un globālās loģistikas joma.

FIATA un WLP sadarbība ir nozīmīgs pavērsiens starptautiskās tirdzniecības veicināšanā. Izmantojot šo partnerību ar FIATA plašo globālo tīklu, kurā ietilpst vairāk nekā 40 000 kravu ekspedīcijas un loģistikas uzņēmumu 150 valstīs, abu mērķis ir atbalstīt savus attiecīgos biedrus tirdzniecības procesu atvieglošanā. WLP pārvar ar tarifiem nesaistītus tirdzniecības šķēršļus, piedāvājot finansiālus un nefinansiālus ieguvumus, piemēram, kravu kustības ātru izsekošanu, administratīvo izmaksu samazināšanu, kravu informācijas uzlabošanu un pārrobežu tirdzniecības atvieglošanu, no kā var gūt labumu FIATA biedri..

FIATA ģenerāldirektors Stefens Grēbers par partnerību sacīja: “Šī sadarbība atbilst FIATA misijai veicināt globālos standartus un pārvarēt ģeogrāfiskos šķēršļus, lai atvieglotu tirdzniecību. WLP un FIATA sinerģiski strādā kopā, lai sasniegtu kopīgu mērķi veicināt tirdzniecību, izmantojot pieejamos tīklus un sadarbību. Tirdzniecības atvieglošana ir būtiska, lai nodrošinātu netraucētu preču kustību visā pasaulē. Lai izveidotu elastīgu un efektīvu piegādes ķēdi, mums ir jātuvina cilvēki, kas ir FIATA un WLP kopējais mērķis. Dalībnieki gūs labumu no labākās prakses un praktiskā ieguldījuma tirdzniecības veicināšanā, kā rezultātā tiks nodrošināta labāka savienojamība un paātrināta kustība.” Dr. Grēbers bija viens no vadošajiem runātājiem 2023. gada WLP globālā samita atklāšanā novembrī un uzsvēra tirdzniecības koridoru pieaugošo nozīmi un dažādu ieinteresēto personu iesaistīšanu sadarboties, lai palielinātu loģistikas efektivitāti un novērstu vājās vietas. Tika uzsvērts arī tas, cik svarīgi ir veidot uzticēšanos starp ieinteresētajām personām un lomu, kāda var būt tādām starptautiskajām organizācijām kā FIATA.

Pasaules loģistikas pases (WLP) ģenerāldirektors Mahmuds Al Bastaki komentēja šo partnerību, norādot: "FIATA partnerība nodrošinās WLP biedriem piekļuvi plašajam globālajam tīklam, kurā ir vairāk nekā 40 000 kravu ekspedīcijas un loģistikas uzņēmumu 150 valstīs. Ar savu misiju veicināt netraucētu tirdzniecības plūsmu WLP veicina sadarbību starp tirgotājiem, kravu ekspeditoriem un piegādes ķēdes galvenajiem dalībniekiem, uzlabojot esošās un radot jaunas iespējas starptautiskajai tirdzniecībai. WLP atspoguļo FIATA vīziju veicināt globalizāciju un pārvarēt šķēršļus, lai atvieglotu tirdzniecību. Kopā ar FIATA šī sadarbība piedāvās jaunas tirgus iespējas, nozares ieskatu un globālo projektu sadarbību."

Latvijas kravas ekspeditoru reģistru izveido un uztur Latvijas Nacionālā Kravas Ekspeditoru un Loģistikas asociācija (LAFF), kas ir Starptautiskās kravas ekspeditoru asociāciju federācijas (FIATA) biedrs kopš 1995.gada un pārstāv Latvijas kravu ekspedīcijas nozari starptautiskajā līmenī.

FIATA ir atsauces avots starptautiskajiem noteikumiem, kas regulē kravu ekspedīcijas un loģistikas nozari. FIATA darbojas starptautiskā līmenī, lai pārstāvētu pakalpojumu sniedzējus, kas darbojas tirdzniecības loģistikā un piegādes ķēdes vadībā.

Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija LAFF ir dibināta 1994.gada 15.augustā un tā ir sabiedriska organizācija, kas uz brīvprātības principa apvieno Latvijas kravas ekspeditorus un muitas noliktavu turētājus, lai pārstāvētu kravas ekspeditoru un muitas noliktavu turētāju intereses Latvijā un starptautiskajā līmenī, veicinātu kravas pārvadājumu organizāciju un ar to saistīto pakalpojumu attīstību.

Avots: https://www.ajot.com