Grozījumi komerclikumā
2008.gada decembrī Saeimā tika pieņemti grozījumi komerclikumā, kuros tika iekļauta 3.nodaļa – “Ekspedīcijas līgums”, kas pašlaik ir vienīgais normatīvais akts, kas regulē kravas ekspedīcijas komercdarbību Latvijā. Asociācija LAFF aktīvi piedalījās visās Saeimas Tautsaimniecības komisijas sēdēs minētā projekta sagatavošanas laikā. Ņemot vērā  asociācijas priekšlikumus šajā dokumentā precizēti vai iekļauti jauni nosacījumi, kas saistīti ar ekspeditora attiecībām ar kravas nosūtītāju un trešajām personām, ekspeditora atbildības ierobežojumiem, ķīlas tiesībām uz viņa valdījumā esošo kravu, kas pamatā atbilst FIATA rekomendācijām un NSAB principiem.

Tomēr dokumentā  ir daži panti, kas varētu būt iztekti savādāk  panti, kuru skaidrojums ir neskaidrs vai pretrunīgs.

Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas LAFF biedri var arī izmantot asociācijas Ģenerālas noteikumus, kuru piemērošanu nepieciešams  rakstiski atzīmēt ekspedīcijas līgumā.