LAFF piedalās RTU studiju programmas akreditācijā

17.janvārī notika LAFF tikšanās ar Izglītības ministrijas un AIKA pārstāvjiem (Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras), kuru uzdevums bija novērtēt Rīgas Tehniskās Universitātes izstrādāto mācību programmu “Muitas un nodokļu administrēšana”. Tikšanās laikā nozaru pārstāvji atbildēja uz jautājumiem un sniedza savu vērtējumu par sagatavoto speciālistu kvalitāti un sagatavotību.

Tajā piedalījās LAFF ģenerāsekretārs Māris Dreimanis, Raimonds Zukuls - VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, muitas pārvaldes direktors, Krišjānis Volfs - BDO nodokļu nodaļas vadītājs, Eva Pļāvēja - BDO cilvēkresursu vadītāja, Aleksandrs Grigorjevs - SIA “GRIF” valdes priekšsēdētājs un Intars Zitāns - VUGD priekšnieka vietnieks.

LAFF asociācija 2007.gada 15.maijā noslēdza līgumu par savstarpēju sadarbību ar RTU apmācību jomā, kuras mērķis bija speciālistu kvalifikācijas celšana. Programmas ietvaros tiek apskatīti samērā plaši tematiskie bloki:

 • Starptautiskie kravu pārvadājumi, pārvadājumu un transporta veidi;
 • Transporta loģistikas pārvadājumi;
 • Pārvadājumu un kravas ekspedīcijas darbības organizēšana;
 • Starptautiskie līgumi un Konvencijas, kuru dalībniece ir Latvijas Republika;
 • Piegādes veidi un noteikumi, importa-eksporta dokumenti, Incoterms;
 • Muitas struktūra, likumdošanas normatīvie akti, muitas operācijas;
 • Nodokļu likumu piemērošana pārvadātājam un ekspeditoram;
 • Grāmatvedības uzskaites pamati;
 • Pamatnoteikumi kravu transportēšanai pa jūru;
 • Pamatnoteikumi kravu transportēšanai ar gaisa transportu;
 • Pamatnoteikumi kravu transportēšanai ar dzelzceļa transportu;
 • Kravu uzglabāšanas pamati;
 • Kravas apdrošināšana.

Programma tika izstrādāta saīsinātā veidā, par pamatu ņemot Starptautiskās kravas ekspeditoru asociāciju federācijas FIATA apmācību programmu “FIATA Diploma in Freight Forwarding” ar mērķi uzlabot speciālistu sagatavotību, kā arī celt viņu kvalifikāciju, uzlabot zināšanas un kompetences loģistikas un transporta jomā.

LAFF ģenerālsekretārs Māris Dreimanis atzinīgi novērtēja tikšanos, norādot, ka tā bija ļoti saturīga. “Ir patīkami redzēt, ka jauno speciālistu apmācību programmas izstrādē tiek piesaistīti nozaru speciālisti,” komentē M. Dreimanis.