LAFF biedru kopsapulce

LAFF biedru kopsapulce

Šī gada 2. jūnijā tika aizvadīta pirmā LAFF biedru kopsapulce, kas pēc ilgāka laika norisinājās klātienē. Kopsapulcē piedalījās pārstāvji no Ace Logistics, Alpa Centrums, Alpa Vagons, Atlas, Melon, Signāls-P, Vollers-Rīga, DSV Latvia, MMD serviss, Eksperium un Vervo. Tika uzaicināti arī pārstāvji no Rīgas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes.

Saskaņā ar LAFF statūtu 9.6. punktu - ja kopsapulcē, kā šajā gadījumā, piedalās ne mazāk, kā viena ceturtā daļa no biedrības biedriem, tā ir tiesīga pieņemt lēmumu. Par sapulces vadītāju vienbalsīgi tika ievēlēts LAFF padomes loceklis Viktors Tihomirovs.

Pirms kopsapulces darba kārtības jautājumu izskatīšanas, Rīgas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis Sergejs Fjodorovs sniedza ieskatu tēmā “Iespējamie risinājumi ekonomiskās un enerģētiskās depresijas kontekstā”, pieminot saules paneļu uzstādīšanu un sabiedrisko organizāciju lobiju, lai šīs komūnas ietvaros piedāvātu lētākus elektroenerģijas tarifus, iepērkot enerģiju pa tiešo no ražotāja, kas nav atkarīga no elektroenerģijas biržas cenas.

Pēc tam uzstājās Ingūna Jurgelāne-Kaldava, kas asociāciju LAFF pārstāv FIATA Loģistikas institūtā un sadarbībā ar LAFF organizē ekspeditoru apmācības RTU. Kā viens no lielākajiem panākumiem tika uzsvērts tas, ka kopējā sadarbībā izstrādāti četri profesijas standarti, taču tas nav viss – kopējā sadarbībā ir izstrādāta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības studiju programma “Loģistika” un profesionālās maģistru studijas programma “Loģistikas un piegāžu drošība”.

LAFF prezidents Aivars Gulbis prezentēja atskatu uz LAFF darbību 2021./2022. gadā, kas ietvēra sevī dalību FIATA kopsapulcē, tirdzniecības misiju uz Dubaiju, tajā skaitā Expo 2020 apmeklējumu un tikšanos ar FIATA biedriem no NAFL, kā arī LDDK kopsapulci un dalību LIDL šoferu atpūtas telpas atklāšanas pasākumā.

Papildus tam, Harijs Skujiņš, Alpa Centrums pārstāvis, iepazīstināja ar LAFF finansiālo darbību 2021. gadā, tāpat tika nolemts apstiprināt Ināras Trēziņas, LAFF grāmatvedes, ierosinājumu noteikt LAFF izdevumu limitu 2022. gadam.