Ziņas

Par ekspeditoru un loģistikas kursiem

Kursu norises laiks – 21.marts – 27.aprīlis, KC6, otrdienās un ceturtdienās no plkst.18:00-21:00.

RTU SESMI Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centra organizētie “Ekspeditoru un loģistikas kursi” paredzēti ekspeditoriem, ...

Par ekspeditoru reģistra izvedi LATVIJĀ

Asociācijas LAFF ģenerālsekretāra A.Gulbja paziņojums:

Ekspeditors, kopš padomju laikiem sabiedrībā nostiprinājies jēdziens šoferis-ekspeditors, kas bija “bulciņu vadātājs” no ceptuves līdz apkārtējām tirgotavām. Fa...

Muitas un uzņēmēju konsultatīvā pad. sēde

10.03. notika kārtējā muitas un uzņēmēju pad. sēde, kurā piedalījās arī asociācijas LAFF pārstāvji.

Muita aktualizēja šādus jautājumus: Tranzīta muitas procedūras pareizas pabeigšanas pārbaude; Plānotas izmaiņas muitas atļauju izsni...

Par aktualitātēm muitas jomā

gada 3. decembrī, Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) notika Muitas un uzņēmēju konsultatīvā padomes paplašinātā sanāksme, kurā pārstāvji no Eirāzijas Ekonomiskās komisijas un Krievijas Federācijas Federālā muitas dienesta informēja pa...

Par problēmu risinājumu EDS darbībā

Valsts ieņēmumu dienests veica Jūsu norādītās problēmas un iespējamo risinājumu izpēti. Lai turpmāk novērstu apgrūtinājumus uzņēmumiem, kuri veic muitas formalitātes, tika izvērtēti iespējamie tehniskie risinājumi, kas nodrošinātu gan svarī...

Par loģistikas procesu vadības kursiem

Aicinām nozarē strādājošos papildināt zināšanas RTU SESMI Uzņēmējdarbības loģistikas pētījumu un mācību centra organizētajos kursos ” Loģistikas procesu vadīšana” laikā no 22.oktobra līdz 26.novembrim otrdienu ceturtdienu vakaros. Kursu bei...

Par konsultatīvās padomes sēdi

19.09. Konsultatīvā padome muitas jautājumos akceptēja šādus noteikumu projektus (ar nelielām izmaiņām) un atbalsttīja to tālāku virzību:

1) „Muitas procedūras –tranzīts piemērošanas kārtība”;

2) „Pagaidu uzglabāšanas noteik...