FIATA attālinātā kopsapulce

FIATA attālinātā kopsapulce

Šī gada 7.decembrī tika aizvadīta FIATA (Starptautiskā nacionālo kravas ekspeditoru asociāciju federācija) attālinātā kopsapulce ZOOM platformā, kurā piedalījās arī asociācijas LAFF ģenerālsekretārs un SIA Vervo direktors Māris Dreimanis. To pārstāvēja gandrīz 200 dalībnieki no 100 valstīm. Rakstā ir atspoguļots neliels ieskats par nozares jaunumiem, kas tika apspriesti starptautiskajā sapulcē.

Kopsapulce tika atklāta ar FIATA prezidenta B. Pietersena ievadrunu, kam sekoja reklāmas rullītis par federācijas vēsturi un tās paredzamajiem uzdevumiem nākotnē. Tika apstiprināta 2020.gada budžeta tāme un iezīmēta finansiālā attīstība 2021.gadam. Pašreiz FIATA apvieno biedrus no 109 pasaules valstīm, tajā skaitā arī 115 individuālos biedrus. Šajā gadā organizācijai ir pievienojušies jauni biedri no Turkmēnijas un Irānas.

FIATA loģistikas institūtā tika ievēlēts jauns ģenerālsekretārs, pārstāvis no Kanādas, S. Dermontt, savukārt kravas drošības jautājumus turpmāk pārstāvēs jaunievēlētais pārstāvis no Vācijas N. Beuck.

Pārstāvis no Amazon Web Services A. Roark skāra šobrīd tik aktuālo tēmu par interneta ietekmi uz ekonomiku, kas ir saistoša arī FIATA digitālajai stratēģijai 2020.gadā un tiešā veidā izpaužas šobrīd, COVID-19 pandēmijas laikā, kad kopsapulces klātienē organizēt ir aizliegts.

Pēdējo 10 gadu laikā LAFF iesaiste FIATA organizētajās sanāksmēs tikusi atstāta novārtā, taču, apzinoties ieguvumus un vērtīgo informācijas apmaiņu, ceram atsākt regulāru dalību šajās kopsapulcēs.

Nākamais FIATA vispasaules kongress paredzēts 2021.gadā 26.-29.oktobrī Briselē un tiks veltīts klimata ietekmei uz loģistiku. Vairāk var iepazīties, apmeklējot mājas lapu: www.fiata2021.com