LAFF padomes sēde - 14.10.2020

LAFF padomes sēde - 14.10.2020

Šī gada 14. oktobrī notika Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas LAFF padomes sēde, uz kuru ieradās lielākā daļa no padomes locekļiem,  paralēli paredzētai darba kārtībai, tā ir iespēja neformālā gaisotnē apdomāt jaunus risiājumus, kā arī uzklausīt citu uzņēmumu pieredzi COVID 19 izraisītās krīzes pārvarēšanā.

Šajā laikā notikumi, kuru lēmumu pieņemšanā tiktu iesaistīts LAFF ir bijis maz, bet tie ir bijuši nozīmīgi, kā, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūras pasākums - tiešsaistē, darba meklētāju diena transporta un loģistikas jomā šī gada 25.septembrī, kuru atklāja M. Dreimanis ar savu redzejumu par pašreizejo darba tirgu. Savukārt A.Gulbis runājot par LAFF iespējām nākotnē, kā  vienu no organizācijas attīstības virrzieniem izvirza darbību Rīgas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdē, kas nodrošinās vēl plašāku starptautisko sadarbību gan uz austrumiem, gan rietumiem. Pašreiz notiek sagatavošanas un organizatoriskie darbi, lai minēto organizāciju izveidotu.

Paralēli šīm aktivitātēm A.Gulbis uzsver aktuālu problēmu - Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija lobē savu nozari, lai pastiprinātu kontroli par transportlīdzekļu degvielas tvertnēs ievedamo degvielu (līdz 200 l), tranzīta nozares asociācijas kategoriski iebilst šādiem priekšlikumiem, un ir gatavas kopā cīnīties pret šo ideju. Kā atgādinājums klātesošiem tika pieminēts, ka Muitas pārvalde jau uzsākusi automātisku novirzīšu pa „zaļo ceļu” tranzīta procedūrām – imports/eksports.

Runājot par uzņēmējdarbības vidi, M.. Dreimanos uzsvēra, ka bez lojāliem un motivētiem darbiniekiem, kas zina precīzi savus darba pienākumus uzņēmējdarbību attīstīt ir grūti un, kā piemērs tika minēta M. Dreimaņa pieredze uzsākot uzņēmējdarbību iepriekšējā finanšu krīzē, kad darba spēka pieejamība bija liela un aktuāls kļuva jautājums par darbinieku efektivitāti un spējām ātri reaģēt uz izmaiņām, līdzīgi, kā pašlaik COVID-19 krīzes laikā, ir jāmeklē jauni elastīgi risinājumi, lai spētu ne tikai izdzīvot, bet arī attīstīties, kā vienu no faktoriem minot, IT sistēmu attīstību un spēju gan motivēt, gan monitorēt darbiniekus, pat, ja viņi ir katrs savā pasaules malā, nepazaudējot fokusu uz darāmajiem darbiem.