LAFF ģenerālsekretārs M.Dreimanis uzrunā NVA pasākumā darba meklētājus tranzīta biznesa sektorā

LAFF ģenerālsekretārs M.Dreimanis uzrunā NVA pasākumā darba meklētājus tranzīta biznesa sektorā

Šī gada 25. septembrī Nodarbinātības Valsts Aģentūra organizēja tiešsaistes darba iespēju dienu transporta un loģistikas jomā. Šajā pasākumā pārstāvot kopējo nozares vērtējumu atklāšanas runu teica LAFF ģenerālsekretārs Māris Dreimanis.

M. Dreimanis visas nozares vārdā izteica pateicību NVA par šādas iniciatīvas iedibināšanu, kas topošajiem darba ņēmējiem ļauj nepastarpināti uzzināt, kas ir tās vērtības, ko uzņēmēji meklē jaunos darbiniekos.

Savas uzstāšanās laikā tika atgādināts par to, ka LAFF jau 25. gadus pārstāv nozares uzņēmumus, gan Latvijas darba devēju konfederācijā, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamerā, kā arī starptautiskajā līmenī “Starptautiskā kravas ekspeditoru asociāciju federācija FIATA” (pilnais nosaukums angļu valodā – National association of international federation of freight forwarders associations) un “Starptautiskā noliktavu un loģistikas asociāciju federācijā" IFWLA (pilnais nosaukums angļu valodā – International federation of Warehousing Logistics Associations). Pārstāvniecības mērķis piedāvāto pakalpojumu attīstīšana un pilnveidošana, sākot ar likumdošanas iniciatīvām un normatīvajiem aktiem, beidzot ar nodokļu politikas izstrādi.

Runājot par uzņēmējdarbības vidi, tad uzsvars tika likts uz to, ka bez lojāliem un motivētiem darbiniekiem, kas zina precīzi savus darba pienākumus uzņēmējdarbību attīstīt ir grūti un kā piemērs tika minēta M. Dreimaņa pieredze uzsākot uzņēmējdarbību iepriekšējā finanšu krīzē, kad darba spēka pieejamība bija liela un aktuāls kļuva jautājums par darbinieku efektivitāti un spējām ātri reaģēt uz izmaiņām, līdzīgi, kā pašlaik COVID-19 krīzes laikā ir jāmeklē jauni elastīgi risinājumi, lai spētu ne tikai izdzīvot, bet arī attīstīties, kā vienu no faktoriem minot IT sistēmu attīstību un spēju gan motivēt, gan monitorēt darbiniekus, pat ja tie ir katrs savā pasaules malā, nepazaudējot fokusu uz darāmajiem darbiem.

Protams ne visi to spēj, it īpaši ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, kas smagi skārusi tranzītbiznesu, jeb precīzāk ostas un dzelzceļu pārvadājumus, pateicoties kam pašlaik darba tirgū ir pieejami kvalificēti speciālisti, kuriem, salīdzinot ar studentiem, kas tikai plāno savu nākotni ir vieglāk pārkvalificēties, piemēram uz autotransporta nozari, kur trūkst ne tikai loģistikas speciālistu, bet arī šoferu.

Novēlot veiksmi darba meklētājiem, M. Dreimanis deva vārdu biznesa pārstāvjiem, kas jau precīzāk ieskicēja katra uzņēmuma ideālo darbinieku.