Vienošanās ar Krievijas Federācijas institūcijām par fitosanitāro kravu apriti

Vienošanās ar Krievijas Federācijas institūcijām par fitosanitāro kravu apriti

"Россельхознадзор" kopš 2020.gada 20.jūlija ieviesis pagaidu aizliegumu, sakarā ar Latvijas atbildīgo dienestu darbības atbilstību “ЕАЭС” prasībām.

Sakarā ar karantīnas kaitēkļu konstatēšanu kontrolējamās precēs, kas nākušas no Latvijas kopš 2020.gada 20.jūlijā tika ieviests aizliegums Krievijā ievest regulētos produktus, kam pievienoti eksporta un reeksporta fitosanitārie sertifikāti, kurus izsniedz Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests. Saskaņā ar “ЕАЭС” kritērijiem kontroles pasākumi vērsti uz augu valsts produktiem, tai skaitā ziediem, kas šajā gadījumā bija Krievijas atbildīgo dienestu pretenziju objekts un tika piegādāti no Dienvidāfrikas, Kenijas, Ekvadoras un Kolumbijas tranzītā caur ES, bet Latviju kā izvešanas valsti.

Par pārsteigumu gan LAFF asociācijas biedriem, kā arī citiem uzņēmējiem, šāda informācija līdz uzņēmējiem nonāca izlases veidā un virkne ekspeditoru bija spiesti meklēt iespējas attiecīgās kravas nosūtīt uz Krieviju, noformējot tās Lietuvā un Igaunijā ar šo valstu fitosertifikātiem. Šāda situācija radīja līgumu neizpildes, soda sankciju un līdz ar to arī papildus izdevumu riskus. Minētais informācijas trūkums izraisīja nopietnu neizpratni un šajā gadījumā LAFF asociācijas prezidents

A. Gulbis nenoliedz mūsu valsts institūciju lēno darbību, atsevišķos gadījumos robežojoties ar bezdarbību, kas noveda pie šādas absurdas situācijas, un to neuzskata par adekvātu sadarbību starp valsti un uzņēmējiem, jo uzņēmēji cieš zaudējumus.

Pateicoties aktīvai LAFF prezidenta A. Gulbja darbībai, ciešā sadarbībā ar Satiksmes ministriju 29.jūlijā tika organizēta ieinteresēto pušu sanāksme (Satiksmes un Ārlietu ministrijas, VID Muitas pārvalde, LAFF), kurā konstruktīvi pārrunājot radušos situāciju tika meklēti iespējamie risinājumi radušās spriedzes mazināšanai. Rezultātā risinājums aizņēma tikai pāris dienas. Sameklējot atbildīgās KF personas un jau 31.jūlijā, organizējot telefonsarunu starp “Rosselkhoznadzor” vadītāja vietnieci Jūliju Švabauskeni un Latvijas Republikas Valsts augu aizsardzības dienesta direktori Kristīnu Lifanovu, tika panākta vienošanās, ka pamatā noteiktie ierobežojumi no 3.augusta tiek atcelti.


Lai arī sarunā tika atzīmēts, ka tikai kopš 2020.gada sākuma 50-75 gadījumos karantīnas kaitēkļi ir konstatēti kontrolētajām precēm, kas ievesti no Latvijas, tos sīkāk analizējot tika konstatēts, ka lielākā daļa no šiem gadījumiem ir jāvērtē, kā izņēmums nevis sistemātiski pārkāpumi.

Šis ir pagaidu regulējums, jo atcelti ierobežojumi ir ar Latvijas Valsts augu aizsardzības dienesta garantijām, bet papildus uzmanība jāpievērš tranzīta kravām. Neskatoties uz to, ka nepatīkamā situācija ir atrisināta, LAFF, pārstāvot savu biedru intereses, turpinās piedalīsies šī regulējuma pilnveidošanā un monitoringā, jo tas parādīja nopietnus trūkumus informācijas apmaiņā starp atbildīgajām valsts institūcijām un uzņēmējiem.