Muitas un uzņēmēju konsultatīvā pad. sēde

10.03. notika kārtējā muitas un uzņēmēju pad. sēde, kurā piedalījās arī asociācijas LAFF pārstāvji.

Muita aktualizēja šādus jautājumus: Tranzīta muitas procedūras pareizas pabeigšanas pārbaude; Plānotas izmaiņas muitas atļauju izsniegšanā pēc šā gada 1.maija un muitas atļauju pārreģistrācija; Kuģu satiksmes uzraudzība un informācija datu apmaiņas

sistēmā un starptautisko kravu loģistika un ostu informācijas sistēma; Izmaiņas vispārējo galvojumu atļauju piešķiršanā, piemērojot Savienības Muitas kodeksu.