Par ekspeditoru reģistra izvedi LATVIJĀ

Asociācijas LAFF ģenerālsekretāra A.Gulbja paziņojums:

Ekspeditors, kopš padomju laikiem sabiedrībā nostiprinājies jēdziens šoferis-ekspeditors, kas bija “bulciņu vadātājs” no ceptuves līdz apkārtējām tirgotavām. Faktiski ekspeditors ir kravu nogādes organizētājs, kurš uzņemas pilnu atbildību par kravas piegādēm noteiktā vietā, daudzumā un laikā. Ekspeditora loma būtiski pieaug starptautiskajā tirdzniecībā, kur katrs tirgus dalībnieks ir tendēts darboties savā jomā un nejaukties cita kompetencē, tas ir ražotājs ražo, tirgotājs tirgo, bet ekspeditors apņemas nogādāt kravas no jebkura pasaules punkta uz jebkuru pasaules punktu, piesaistot citus ekspeditorus, pārvadātājus, noliktavas.

Pirms iestāšanās ES ekspeditora darbība bija sertificēta, Satiksmes ministrijas uzraudzībā tika pārbaudīta uzņēmuma atbilstība noteiktām prasībām un izsniegts sertifikāts, kas citām iesaistītajām personām apliecināja partnera kompetenci un reputāciju. Pēc iestāšanās ES pārprastās brīvības dēļ daudzas uzņēmējdarbības jomas tika atbrīvotas no visa veida, tai skaitā valsts uzraudzības. Minētās izmaiņas skāra arī ekspeditorus un obligātā sertifikācija tika atcelta.

Ekonomiskā krīze un dažādu sankciju ieviešana būtiski ietekmēja tranzīta kravu apkalpojošās nozares darbu un saasināja konkurenci. Citiem nozares dalībniekiem jāievēro virkne nosacījumu jau biznesa uzsākšanas stadijā. Pārvadātājam, lai iesaistītos biznesa aktivitātēs, jāapgūst noteiktas zināšanas, jānokārto eksāmeni, jāiegūst virkne apliecību, atļauju un sertifikātu, kurus vēl ik pa laikam ir jāatjauno nepārtraukti pierādot savas kompetences, nerunājot jau par autoparka nepieciešamību.

Savulaik lauksaimnieki bija uztraukušies par tā saucamajiem “dīvāna zemniekiem”, kuri iegādājoties noteiktas zemes platības, saņēma naudu neko nedarot. Nenoliedzami tā bija krāpšana, izmantojot nepilnības centās piekļūt ES fondiem, bet tas neradīja tālākas negatīvas sekas. Ekspedīcijas nozarē pa šiem gadiem ir izveidojusies stabila “telefonekspeditoru” kasta, kam vienīgais ieguldījums biznesā un reizē darba instruments ir telefons. Atšķirība tāda, ka ekspeditors saņem naudu no preces īpašnieka, norēķinās ar visiem procesa dalībniekiem un tai skaitā finansiāli atbild par preču bojājumiem vai zudumu piegādes laikā. Lai izpildītu dažādu valstu un dažādu pārvadātāju prasības, jābūt labām zināšanām un pieredzei pārvadājumu jomā.

Uzsākot biznesu vienīgās “telefonekspeditoru” investīcijas ir tie paši mobilie telefoni un pieredze tiek iegūta, labākajā gadījumā, uz klientu rēķina. Šādas firmas ātri tiek izveidotas un darbojas līdz pirmajām problēmām vai pirmajai no klienta saņemtajai pieklājīgai summai par veicamajiem pakalpojumiem, tad pazūd un veidojas jaunas. Protams šādas firmas darbojas vismaz pelēkajā zonā un par nodokļu nomaksu šajā gadījumā runāt būtu nepieklājīgi. Latvijā “telefonekspeditoru” ietekme uz tirgu kļūst arvien lielāka un visvairāk no tās cieš pārvadātāji. Ar analoģiskām problēmām saskaras arī kaimiņvalstu pārvadātāju tirgi Lietuvā un Igaunijā.

Valsts iestādes uzskata, ka jebkāda iejaukšanās izvirzot noteiktas prasības ekspeditoriem un regulējot to darbību būtu klasificējama kā uzņēmējdarbības ierobežošana. Tas ir neskatoties uz to, ka virknē pasaules valstu (Beļģija, Francija, Itālija, Portugāle, Spānija, Polija, Kanāda u.c.) ekspeditoriem tiek izvirzītas virkne prasību un darbība tiek sertificēta, piemēram,  Ķīnā viens no nosacījumiem, lai saņemtu atļauju sniegt ekspedīcijas pakalpojumus, uzņēmuma pamatkapitālam jābūt gandrīz miljonam ASV dolāru.

Savu iespēju robežās, lai sakārtotu minēto jomu Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija (LAFF) uzsāk Latvijas ekspeditoru reģistra izveidi, kurš tiks publiskots ar 2017.gada janvāri. Pirms iekļaušanas reģistrā tiks izvērtēta uzņēmuma kompetence, maksātspēja un finansiālās garantijas savas atbildības nodrošināšanai. Reģistrs katru gadu tiks atjaunots un uz šo brīdi varētu kalpot kā vienīgais informācijas avots pārvadātājiem un preču īpašniekiem, kas meklētu kvalificētus, atbildīgus un starptautiskajām prasībām atbilstošus ekspeditorus savu kravu piegādēm.