LAFF un RTU aicina transporta uzņēmumus piedalīties pētījumā

LAFF un RTU aicina transporta uzņēmumus piedalīties pētījumā

Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija (LAFF) sadarbībā ar RTU Starptautisko ekonomisko sakaru institūtu veic pētījumu “Autotransporta dīkstāves izmaksas”, kas ir pirmais posms vairāku pētījumu sērijā.

Šo pētījumu mērķis ir apzināt loģistikas attīstības un piegāžu ķēžu drošību ietekmējošos faktorus, kā arī turpmāk sniegt jau pamatotus ieteikumus loģistikas un transporta uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.

Pētījums “Autotransporta dīkstāves izmaksas” tiek veikts, lai noteiktu vidējo dīkstāves izmaksu apjomu Latvijā. Tā rezultātā iespējams veiksmīgāk un precīzāk analizēt transporta infrastruktūras elementu un valsts pārvaldes institūciju darbības administratīvo slogu naudas izteiksmē.

Līdz ko būs noslēgts pirmais pētījuma posms, turpinājumā plānots regulāri pētīt kravu noformēšanas procesu ostās Baltijā un noskaidrot vidējās izmaksas, kas saistītas ar kravu virzību ostās. Paralēli tam, tiks veikta robežpunktu darbības analīze un novērtētas izmaksas, ko rada robežšķērsošana.

Šie ir tikai daži pētījuma posmi, kas tiks īstenoti, lai pilnveidotu visus ar transportu un loģistiku saistītos procesus. LAFF ir iesaistījies šo pētījumu veikšanā, lai dotu būtisku pienesumu, vienkāršojot un efektivizējot kravu pārvadājumu un citu loģistikas procesu darbību.

Veicot pētījumu “Autotransporta dīkstāves izmaksu noteikšana”, aicinām iesaistīties arī transporta un loģistikas nozares pārstāvjus, lai no kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem pētījuma rezultātiem izdarītu objektīvus secinājumus, pārvēršot tos konkrētos ierosinājumos transporta un loģistikas politikas veidotājiem.

Nosakot vidējo autotransporta dīkstāves izmaksu, vispirms nepieciešams apkopot transporta uzņēmumu nozīmīgas ikmēneša faktiskās (vidējās) izmaksas par transporta uzturēšanu.

Pētījums tiek veikts par pamatu izmantojot sekojošus datus:

  • Kravas automašīna: kravas vilcējs, celtspēja līdz 24t;
  • Puspiekabe: tenta puspiekabe vai 40’ konteineru platforma.

Šajā pētījumā jau piedalās vairākas transporta kompānijas, tajā skaitā Kurbads, Vervo Auto, Melon Logistics u.c., kas pārstāv dažādu lielumu uzņēmumus, sākot no 5 kravas transportlīdzekļiem un beidzot ar 1000. Izpētes beigās tas palīdzēs atspoguļot precīzu rezultātu. LAFF aicina arī citus transporta uzņēmumus piedalīties šī pētījuma tapšanā, aizpildot aptauju, kas Jums aizņems līdz 20 minūtēm. Katra respondenta atbilde ir nozīmīga, lai veiktu objektīvus aprēķinus un vērtīgu pētījumu.

Lai piedalītos pētījumā, spiediet uz linka: Pētijums

Aptauja ir konfidenciāla un iegūtie dati tiks izmantoti tikai pētījuma vajadzībām.

Lai uzzinātu par jaunākajām aktualitātēm transporta un loģistikas nozarē, sekojiet LAFF sociālajos tīklos.