dalība loģistikas padomes sēdē

LAFF dalība loģistikas padomes sēdē

Pēc ilgāka pārtraukuma šī gada 9. jūnijā norisinājās tiešsaistes Loģistikas padomes sēde. Sēdē piedalījās Loģistikas padomes loceklis, asociācijas LAFF ģenerālsekretārs M. Dreimanis.

Loģistikas padomes sēdi atklāja Satiksmes ministrs T. Linkaitis, kurš uzsvēra, ka pandēmijas laiks atstājis negatīvu ietekmi uz transporta pārvadājumiem un ir jāmeklē veidi, kā piesaistīt jaunas kravas, palielināt pievienoto vērtību un attīstīt iekšzemes pārvadājumus. Pozitīvi tika vērtēta VAS “Latvijas dzelzceļš” iniciatīva sākt īstenot kombinētā transporta pārvadājumus.

Sanāksmes dalībnieki ieskicēja savas pārstāvētās nozares problēmas – piemēram “Latvijas dzelzceļš” cenšas kompensēt kravu zudumu, strādājot ar jauniem tirgiem un produktiem.

Kā viens no mērķiem tika izcelts - attīstīt iekšzemes pārvadājumus, kā arī konteineru pārvadājumus, kur tiek saskatīts potenciāls sadarbībā ar Baltijas kaimiņiem un Somiju un būtu nepieciešama visu loģistikas spēlētāju iesaiste. Potenciālās kravu grupas, kuras var attīstīt, ir koksne, graudu u.c. lauksaimniecības produkti. Taču kā trūkums pie potenciālām iekšzemes kravu grupām ir dzelzceļa pievadi, kuru nav daudz.

Rīgas brīvostas attīstības redzējumā ir trīs virzieni, ar kuriem būtu jāturpina strādāt – iekšzemes kravas, tranzīts un industrializācija. Konteinerizētajām kravām kopā ar loģistikas ķēdēm no Baltkrievijas kā potenciālais tirgus ir Lielbritānija un Skandināvijas valstis.

Kā pozitīvu faktu var atzīmēt, ka Liepājas SEZ 2021. gada pirmajos 5 mēnešos par 5,7%. ir palielinājies pārkrauto kravu apjoms. Pieaug arī kravu pārvadājumi ar prāmi maršrutā Liepāja-Trāveminde.

Sanāksmes dalībnieki uzsver, ka aktuāls jautājums šobrīd ir Ostu reforma, tāpat globāli aktuāls ir zaļās enerģijas jautājums. Ir skaidrs, ka nākotnē aizvien vairāk transporta nozarē strādājošie saskarsies ar zaļās enerģijas jautājumiem – un dzelzceļa priekšrocības ļauj tuvoties izvirzīto politisko mērķu sasniegšanai zaļajā transportā. Tajā pat laikā dzelzceļa pārvadātāja izmaksa par pārvadājumu ir vairāk nekā trīs reizes lielāka nekā autopārvadātājam.

Tika nolemts atbalstīt dzelzceļa infrastruktūras maksas samazināšanas finansēšanas modeli, kas sevī ietver kompensācijas par vides aizsardzības un negadījumu izmaksām.

Sēdes noslēgumā tika prezentētas Par Latvijas ostu attīstības programmas prioritātes nākamajā plānošanas periodā (2021.-2027.g). Kā svarīgākie mērķi tika noteikti kravu diversifikācija, konteinerizācija, industrializācija, iekšzemes pārvadājumi, t.sk. kravas no Baltijas valstīm, pasažieru pārvadājumi un tūrisms. Kravu prognozes ir uzstādītas, ņemot vērā energoresursu kravu kritumu, bet ir izvirzīti mērķi palielināt konteinerkravu apgrozījumu un apgrozījumu rūpnieciskos ražošanas uzņēmumos.
Aicinām arī Jūs pievienoties asociācijai LAFF, lai kopīgi pārdomātu un iesniegtu savus priekšlikumus, kas attīstīs transporta un kravu pārvadājumu nozari.