LAFF biedru kopsapulce

LAFF biedru kopsapulce

2023. gada 11. maijā risinājās LAFF biedru kopsapulce, kuru vadīja asociācijas LAFF prezidents Aivars Gulbis un protokolēja Gita Trubiņa.

Dienas kārtībā ietilpa tādu jautājumu risināšana kā asociācijas darbība 2022./23. gadā, par ko atbildīgs bija M. Dreimanis, revīzijas komisijas ziņojums par asociācijas finansiālo darbību 2022. gadā, ko vadīja H. Skujiņš, izdevumu limitu apstiprināšana (I. Trēziņa), LAFF revīzijas komisijas vēlēšanas, kuras vadīja A. Gulbis, kā arī LAFF padomes vēlēšanas, ko arī vadīja A. Gulbis.

LAFF ģenerālsekretārs Māris Dreimanis, runājot par asociācijas darbību 2022./23. gadā, uzsvēra, ka katrs no padomes locekļiem atbild par savu nišu sadarbībā ar valsts struktūrām un citām asociācijām, par sadarbību ar Satiksmes ministriju:

• Loģistikas padomes sēde nenotiek, ir ierosinājums atgādināt par šādas padomes esamību;

• Ir laba sadarbība ar SM tranzīta nodaļas darbiniekiem Sergeju Lukinu, Andri Maldupu un Jāni Tomsonu;

• Ar Sergeju Lukinu tiek izstrādāts pilotprojekts par tranzīta ceļu uz Kazahstānu, Turkmenistānu un citām Vidusāzijas valstīm

• Ar Andri Maldupu konsultējāmies par e-CMR izstrādi, kurā aktīvi ir iesaistījies LAFF un SIA Vervo.

• Ar Jāņa Tomsona palīdzību tiek lobētas mūsu asociācijas biedru intereses jaunajā muitas likumā konkrēti likumā par kravas zuduma normām.

Par sadarbību ar Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadomi un LDDK vārds tika dots A. Gulbim, kurš atzīmēja, ka pēdējā gada laikā nav notikušas sanāksmes, tomēr šo padomi var efektīvi izmantot šādu jautājumu risināšanai. Viņš informēja, ka sadarbībā ar RTU un Nozaru ekspertu padomi ir izstrādāts loģistikas speciālista standarts, kā arī par to, ka asociācija ir iesaistījusies Energokopienas darbībā.

Tālāk vienbalsīgi tika apstiprināts Revīzijas komisijas ziņojums par asociācijas finansiālo darbību, ar ko sapulces dalībniekus iepazīstināja Revīzijas komisijas loceklis Harijs Skujiņš.

I.Trēziņa ziņoja, ka sakarā ar to, ka beidzies termiņš iepriekšējai Revīzijas komisijai, tika ierosināts priekšlikums ievēlēt jaunu. Vienbalsīgi tika ievēlēti šādi kandidāti:

1. Inguna Viskonta – SIA Intertransauto

2. Konstantīns Plakitins – SIA Alpa Vagons

3. Sandis Zālītis- SIA Vervo

Tālāk vārds tika dots A. Gulbim. Arī asociācijas LAFF padomes locekļu termiņš bija beidzies, tāpēc tika ierosināts priekšlikums ievēlēt jaunu. Kopsapulce nobalsoja par sekojošiem kandidātiem:

1. Mihails Fridmans – SIA “Atlas”

2. Ēriks Gutbergs – SIA”MMD Serviss”

3. Vasilijs Karpovs –SIA “Signāls-P”

4. Kārlis Kasparāns –SIA “Ace logistics”

5. Jānis Miltovičs – SIA “Melon”

6. Jūlija Romanova –SIA “Pro logistic services”

7. Viktors Tihomirovs – SIA “Vollers –Rīga”

Sakarā ar to, ka asociācijas LAFF padomē ilglaicīgi un kvalitatīvi darbojās divi padomes locekļi, kas jaunā padomē darbu neturpinās, L. Laukanenna un H.Skujiņš tika sveikti ar LAFF atzinības rakstiem.