FIATA Multimodālā Transporta Institūta sanāksme FIATA HQ sanāksmes ietvaros

FIATA Multimodālā Transporta Institūta sanāksme FIATA HQ sanāksmes ietvaros

2023. gada 17.-21. martā Ženēvā, Šveicē, risinājās FIATA HQ (galvenā ofisa) sanāksmju nedēļa. Tās ietvaros 18. martā notika FIATA Multimodālā Transporta Institūta sanāksme.

Tikšanās tika atklāta ar Multimodālā Transporta Institūta (MTI) priekšsēdētāja Marka Brumlija (Mark Bromley) uzrunu, pēc kuras viņš iepazīstināja dalībniekus ar sanāksmes plānu. Pēc darba kārtības plāna apstiprināšanas - M. Brumlijs apkopoja 2022. gada sasniegumus, kā arī dalījās ar Multimodālā Transporta Institūta darba grupas vīziju 2023. gada. Viņš minēja arī ilgstošo sadarbību ar Apvienoto Nāciju Organizāciju saistībā ar e-CMR attīstību.

Tālāk sekoja prezentācijas par jauniem transporta koridoriem un ieskicēta semināru nepieciešamība, lai iegūtu atbildes un notiktu viedokļu apmaiņa ar starptautiski atzītiem ekspertiem. MTI priekšsēdētājs paskaidroja semināra gaitu un par mērķi definēja labākas sadarbības un izpratnes veicināšanu FIATA biedru starpā, fokusējoties uz 2 svarīgākajiem izaicinājumiem, kas skar multimodālo transportu – jauni transporta koridori un šoferu trūkums.

Kā nākamais sapulces darba kārtībā, Starptautiskā autotransporta savienība IRU sniedza prezentāciju par šoferu trūkumu. Uzsvars prezentācijā tika likts uz 3D – digitalizāciju, dekarbonizāciju, kā arī šoferu trūkumu (driver shortages).

Fokusējoties uz šoferu trūkumu, IRU secināja, ka 2,6 miljoni šoferu vakances ir palikušas neaizpildītas, neredzot nekādus situācijas uzlabojumus. Tika minēts arī fakts, ka šoferu vidējais vecums palielinās (šobrīd - aptuveni 55 gadi), un nav vērojams jaunu cilvēku pieplūdums šajā industrijā. Viens no risinājumiem, ko piedāvāja IRU, bija padarīt vienkāršāku procesu, kā kļūt par profesionālu šoferi – piemēram, minimālā atļautā profesionāla šofera vecuma sliekšņa samazināšana no 21 uz 18 gadiem, lai raisītu viņu interesi profesijā, jau beidzot skolu. Tika ieteikta arī algu celšana.

Sanāksmes vadītājs pateicās prezentētājiem, FIATA galvenā ofisa darbiniekiem, kā arī visiem dalībniekiem par sanāksmes apmeklēšanu un sniegto ieguldījumu. Nākamā MTI sanāksme norisināsies 2023. gada 1. oktobrī FIATA Pasaules kongresā, Briselē, plkst. 15:00 pēc Centrāleiropas laika.