Jauni horizonti multimodālajos pārvadājumos Latvija - Ukraina

Jauni horizonti multimodālajos pārvadājumos Latvija - Ukraina

Šī gada 15.aprīlī norisinājās tiešsaistes seminārs “Multimodālie pārvadājumi Ukraina – Latvija. Jauni sadarbības horizonti.”, kura ietvaros vairāk kā 70 Latvijas un Ukrainas uzņēmēji un valsts institūciju un nevalstisko institūciju pārstāvji, tajā skaitā arī LAFF ģenerālsekretārs Māris Dreimanis, diskutēja par starptautiskās tirdzniecības paplašināšanu starp Ukrainu un Latviju. Semināru organizēja Latvijas Stividorkompāniju asociācija sadarbībā ar Ukrainas kompāniju MediaCompass Ukraine.

Semināru atklāja, no Ukrainas puses, “MediaCompass Ukraine” pārstāve O. Zerkalova un, no Latvijas puses, Latvijas Stividorkompāniju asociācijas prezidents U.Papāns.

Diskusija norisinājās vairākos virzienos, lai meklētu arvien vairāk iespējamos transporta koridorus. Kā viens no virzieniem tika minēts Melnā jūra – Kaspijas jūra – Baltijas jūra, kā arī tika runāts par multimodālo pārvadājumu palielināšanu, šajos posmos vairāk akcentējot dzelzceļa transporta izmantošanas iespējas.

Uzņēmēji tika iepazīstināti ar ANO un Ķīnas iniciatīvu, ieviešot pilotprojektu par preču izsekošanu virzienā Kijeva – Baltkrievija – Serbija. Uz šī pilotprojekta bāzes tika organizēts seminārs par multimodālajiem pārvadājumiem un dokumentu digitalizāciju pēc vienota standarta, ko akceptē visu iesaistīto valstu atbildīgie dienesti. Ja šis projekts izrādīsies dzīvotspējīgs, tad elektronisko dokumentu aprite darbotos jau no 2022. gada.

Līdzīgu projektu ir iniciējusi Ukraina – Baltkrievija – Lietuva, jau uzsākot elektronisko dokumentu apriti jeb e-CMR. Tāpat arī dalībnieki tika aicināti savstarpēji izmantot jauno FIATA platformu Freight Pay, lai vienkāršotu maksājumu veikšanu. https://laff.lv/lv/zinas/digitalizacija-ir-transporta-un-logistikas-nozares-nakotne

Attiecībā uz Latviju, ir vērts atzīmēt jau esošo konteinervilcienu “Zubr”, kas veic pārvadājumus maršrutā Ukraina – Baltkrievija – Latvija. Šī līnija jau darbojas, tā tikai jāturpina pilnveidot.

Satiksmes ministrijas pārstāvis S. Lukins izcēla Rail Baltic, kā loģistikas centra, nozīmi iespējamajā multimodālo transporta koridora Melnā jūra – Kaspijas jūra – Ukraina savienošanu ar Eiropu.

Tiešsaistes diskusijā piedalījās arī pārstāvji no Rīgas brīvostas, Ventspils ostas un Liepājas ostas. Diskusijas laikā tika uzsvērts konteinerizācijas nozīmīgums Latvijas, kā tranzīta ceļa, konkurētspējas palielināšanai.

Kā beidzamo atziņu ostu pārstāvji izcēla to, ka turpmākā kravu piesaiste būs atkarīga no laba klientu servisa, kas ietver konkurētspējīgu cenu un dokumentu digitalizāciju, kā piemēram, fitosanitārie sertifikāti, muitas dokumenti un efektīvi loģistikas pakalpojumi, piemēram, konteinervedēju izkraušanas laika samazināšana līdz pāris minūtēm.

Odesas pārstāve O. Zerkalova aicina transporta un loģistikas uzņēmumu pārstāvjus piedalīties Trans Expo Odesa, kas norisināsies šajā gadā, no 23. augusta līdz 2. septembrim. Tas ir liels loģistikas forums, kurā dalību pieteikuši jau 250 uzņēmumi. Vairāk informācijas par minēto pasākumu var atrast šeit: www.trans-expo-odessa.com

Ņemot vērā lielo interesi šim tiešsaistes pasākumam, tika nolemts, ka šī nebūs pēdējā tikšanās šādā formātā.