Digitalizācija ir transporta un loģistikas nozares nākotne

Digitalizācija ir transporta un loģistikas nozares nākotne

FIATA nedēļā, kas norisinājās no 22. līdz 25. martam, ļoti daudz tika skarta digitalizācijas tēma. Digitalizācijas būtību izceļ jau vien tas, ka Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ klātienes pasākumi tiek atcelti, tādējādi pateicoties digitāliem risinājumiem, FIATA nedēļa varēja notikt arī šajā, 2021.gadā.

Kā jau minējām iepriekš, FIATA nedēļā piedalījās vairāk kā 300 dalībnieku no visu pasaules valstu asociācijām, kas nozīmē, ka digitalizācija spēj vienkāršot un efektivizēt dažādus procesus.

Digitālas pavadzīmes

Arī transporta un loģistikas nozare iet līdzi laikam, pārnesot dažādus loģistikas procesus digitālā vidē. Viens no piemēriem, kas tika pārrunāts FIATA nedēļā, ir vienota federācijas platforma, kurā apvienoti visi nepieciešamie dokumenti. Vai tie būtu rēķini, pavadzīmes, līgumi – tas viss tiek digitalizēts. Tam klāt nāk arī dokumentu izsekošanas risinājumi, efektivizējot starptautiskos kravu pārvadājumus. Turpmāk dokumenti būs vienoti un vienkāršoti, sniedzot ātrāku un ērtāku risinājumu. Arī digitālie rēķini un pavadzīmes turpmāk būs vieglāk pierādāmi, pārredzami un precīzi. Kā galvenā problēma tika izvirzīta saskaņošana ar katras valsts likumdošanu, lai savstarpējā tirdzniecība, neatkarīgi no tā, starp kādām valstīm tā notiek, tiktu pieņemta arī kontrolējošās institūcijās. Kā vērtēja eksperti, nevajag baidīties, ka digitālais pārņems realitāti – šie inovatīvie risinājumi jāuztver kā jaunas iespējas un papildu instrumenti transporta un loģistikas nozares darbības efektivizācijai, samazinot izmaksas par kravu pārvadājumiem.

Digitāla maksājumu platforma

FIATA sadarbībā ar PayCargo iepazīstināja asociāciju pārstāvjus ar drīzumā gaidāmo tiešsaistes maksājumu platformu Freight-Pay. Topošās platformas funkcionalitāte atgādina jau tirgū esošās maksājumu platformas, kā piemēram, Revolut, kas pamatā darbojas ar priekšapmaksu un pēc tam var pārvaldīt savas finanses, veicot pārskaitījumus. “Freight Pay” varēs lietot, sākot ar 2021. gada 6. aprīli. Tāpat kā citās lietotnēs, arī tur nepieciešama reģistrācija, ietverot informāciju par uzņēmumu. Lietotnē iespējams redzēt esošo naudas atlikumu, veikt maksājumus sadarbības partneriem, kā arī izņemt naudu. Kā galvenie digitālās maksājumu platformas ieguvumi tika minēti transakcijas maksa- kas ir zemāka, nekā tradicionālajām bankām, ātrums- jo transakcija tiek veikta vienas platformas ietvaros un drošība- jo uzreiz tiek nosūtīts brīdinājuma e-pasts par transakciju gan nosūtītājam, gan naudas saņēmējam. Maksājumu platforma piemērota visām bankām un drīzumā tiks ieviesta arī eiro valūta un citas, nākotnē dodot iespēju arī automātiski tās izmainīt.

LAFF asociācija uzskata, ka kravas ekspeditoriem ir jāattīstās un jāievieš jaunas tehnoloģijas savos biznesa modeļos, domājot par ilgtspējīgu attīstību, jo tas uzlabos efektivitāti un paātrinās loģistikas procesus.