"COVID -19" ietekme uz transporta un loģistikas nozari.

"COVID -19" ietekme uz transporta un loģistikas nozari.

LAFF ģenerālsekretārs Māris Dreimanis šī gada 12. martā piedalījās Ekonomikas ministrijas rīkotajā sanāksmē par koronavīrusa izraisītās slimības “COVID-19” ietekmi uz tautsaimniecību, tajā skaitā transporta un loģistikas nozari. Tika meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem:


1) Kā Jūs raksturotu šī brīža situāciju?
LAFF asociācijas viedoklis par transporta un loģistikas nozari: Sanāksmē piedalījās dažādu nozaru uzņēmumu pārstāvošo organizāciju pārstāvji, kas šī brīža situāciju raksturoja, kā satraucošu. Pagaidām valda diezgan liela neziņa, jo ekonomikai lielākās sekas nodara un nodarīs panika ap to. Situācija ir jāuzrauga nepārtraukti un jāveic ātras darbības atbilstoši jaunākajiem notikumiem Latvijā, Eiropā un citur pasaulē. To var izdarīt tikai ar operatīvu komunikāciju starp valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.
2) Vai nozarē prognozēta (a) ražošanas apjomu samazināšanās, (b) pieprasījuma samazināšanās, (c) ietekme uz eksportu u.tml.? Ja jā, tad cik būtiska un kurās nozarēs?
LAFF asociācijas viedoklis par transporta un loģistikas nozari: Koronavīrusa izraisītās slimības “COVID-19” izcelsmes valsts ir Ķīna un, ņemot vērā Ķīnā pieņemtos lēmumus apturēt ražošanu uz vairāk kā mēnesi, ir gandrīz apstājusies konteineru preču plūsma uz Eiropu, kas nozīmē, ka ražošanas komponentes Eiropas uzņēmumiem netiek piegādātas. Tirdzniecība ar Ķīnu pamazām sāk atjaunoties, tai skaitā arī konteineru pārvadājumos, bet ne tādā apjomā, kā pirms ražošanas apturēšanas.
SIA " Sonora " valdes priekšsēdētājs Jānis Mozga prognozē, ka eksporta plūsma uz Ķīnu no Latvijas atjaunosies aprīļa beigās.

Līdz ar to, esošo situāciju varētu sadalīt divos posmos, kas ietekmē mūsu nozari, jo Ķīnā pašlaik ir ierobežota vīrusa izplatība un ražošana atsākas, attiecīgi konteineru pārvadājumi notiek, bet Eiropā pašlaik visvairāk cietīs autotransporta pārvadātāji, kuriem jāseko līdzi situācijai, lai saprastu, kuras valstis sāk slēgt robežas, kā arī klienti sāk izjust to, ka viņu Eiropas piegādātāji atsakās pārdot izejvielas.
Smagāk skartās valstis Eiropā ir Austrija, Francija, Itālija, Šveice un Vācija, kas ir vienas  no Top10 Latvijas ražotāju eksporta valstīm, attiecīgi samazinot Latvijas eksporta kopējo apjomu.
SIA "Vollers-Rīga" valdes priekšsēdētājs Viktors Tihomirovs norāda uz pozitīvajiem piemēriem, ka viņu partneri vissmagāk skartajā valstī Itālijā ir atraduši veidus, kā turpināt darbu noliktavās, ieviešot maiņu darbu, nodrošinot, ka tās nesatiekas un administrācija ir uzsākusi darbu attālināti.

3) Vai ir novēroti traucējumi attiecībā uz uzņēmumu piegādes ķēdēm (gan ES iekšējās, gan ārējās piegādes ķēdēs)?
LAFF asociācijas viedoklis par transporta un loģistikas nozari: Attiecībā uz ES iekšējām piegādes ķēdēm ir samazinājies kravu pārvadājumu apjoms, jo arī ražotāji nogaida, kā attīstīsies situācija un, piemēram, uz un no Itālijas, ir kravu pārvadātāji, kuri atsakās no šī maršruta, jo, ņemot vērā, situāciju, ka var noslēgt robežu, ko ir izdarījušas jau vairākas valstis, kā, piemēram, Šveice un Norvēģija, var gadīties nenosakāmi ilga dīkstāve.
4) Vai uzņēmumos plānoti/uzsākti ar nodarbinātību saistīti pasākumi, piemērām, samazināti ražošanas apjomi, ieviests attālinātais darbs u.tml.?
LAFF asociācijas viedoklis par transporta un loģistikas nozari: Kā norādīja dažādu nozaru pārstāvji, tad pašlaik jau ir samazinājies ražošanas apjoms un tirdzniecību nodrošina noliktavu atlikumi. Daļa uzņēmēju jau apsver savas iespējas ieviest attālinātas darba attiecības, kas ir laikietilpīgs process pielāgojot savas sistēmas, kā arī izvērtē jaunas darbinieku monitoringa iespējas. Vissmagākā situācija pašlaik ir tūrisma nozarē, kur jau tiek apsvērtas iespējas samazināt nodarbināto skaitu.
5) Kādu pasākumu īstenošanu jūs sagaidītu nacionālā un Eiropas Savienības līmenī?
LAFF asociācijas viedoklis par transporta un loģistikas nozari: Lai valsts un Eiropas savienības institūcijas nepieturas pie likuma burta, bet pie būtības, jo šajā situācijā ir nepieciešama strauja lēmumu pieņemšana, kā arī pie ekonomikas krituma nodrošināt atvieglojumus uzņēmējiem, kā piemēram līzingu maksājumu granti, ja ņemti ražošanas iekārtu iegādei vai nodokļu nomaksas termiņu pagarinājumi. Kā arī nodrošināt likumdošanas izmaiņas, karantīnā esošajām personām Īpašās slimības lapas, ko kompensē valsts, darba devējs un darba ņēmējs.
Subsidēti ekspress testi starptautisko auto pārvadājumu kompāniju šoferiem un koridoru veidošana, lai nodrošinātu preču kustību starp valstīm gadījumā, ja notiks valstu robežu slēgšana.

Kā situāciju komentē LAFF padomes loceklis Jānis Miltovičs: ”Pilnīga valsts robežu slēgšana Latvijai nozīmētu Loģistikas ķēžu pārtrūkšanu, tiktu apturētas piegādes vietējiem uzņēmumiem, kā arī tranzīta kravu kavēšanās. Ja vietējie pārvadātāji apstāsies vairāk kā uz divām nedēļām, tad ierastajā ritmā tie neatgriezīsies. Jo visi pārvadātāji ir piesaistīti pie degvielas kompānijām un bankām. Tas nozīmē maksātnespējas iestāšanos. Vai šī lēmuma pieņēmēji, uzņemsies morālu atbildību, iznīcinot mazo un vidējo biznesu Latvijā?”