BAMAP vizīte Latvijā

BAMAP vizīte Latvijā

Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija LAFF tās ģenerālsekretāra Māra Dreimaņa personā apmeklēja Baltkrievijas transporta nedēļu pagājušā gadā, kas ir viens no lielākajiem ikgadējiem pasākumiem transporta un loģistikas sfērā Baltkrievijā, kur uz kopīgas platformas pulcējās visu veidu transporta pārstāvji no 11 valstīm.

Baltkrievijā dibinātie kontakti ir rezultējušies nākamajā sadarbības posmā ar Baltkrievijas starptautisko autopārvadātāju asociāciju BAMAP, uzņemot 25 uzņēmumu (galvenokārt starptautiskos autokravu pārvadātājus) pārvadātāju vizītē Rīgā, kas norisinājās no 25.02 līdz 27.02.. Vizīte tika atklāta ar semināru Rīgas brīvostas pārvaldē, kur Latvijas puse iepazīstināja viesus ar kravu pārvadājumu un pārkraušanas iespējām Latvijā. Piedaloties Satiksmes ministrijas un Latvijas transporta un loģistikas nozares pārstāvjiem, tika kopīgi pārrunātas abu valstu sadarbības uzlabošanas iespējas multimodālajos kravu pārvadājumos.

26.02 tika apmeklēti Rīgas brīvostas teritorijā esošie kravu termināļi un Rīgas tirdzniecības osta, kur delegācija tika iepazīstināta ar kravas pārkraušanas, konteinerizācijas un uzglabāšanas iespējām. Sarunu laikā notika produktīvas diskusijas par Latvijas ostu termināļu izmantošanas iespējām. Noslēgumā izvērtās interesanta diskusija ar lielākā Latvijas starptautisko kravu pārvadātāja Kreiss vadību, gan par to kā ir izdevies izveidot uzņēmumu ar tik lielu autoparku, gan arī par to, kā to visu kontrolēt un nodrošināt, lai bizness būtu rentabls. Protams, neizpalika arī sarunas par Baltkrievijas autotransporta uzņēmumu autoparka atjaunošanu, jo Kreiss piedāvā savus vilcējus otrreizējā tirgū.

Rīgas ostās palielinās kravu apjoms, kas tiek pārvadāts ar autotransportu, piemēram, labība un labības produkti, kokmateriāli un konteineri. Ņemot vērā, ka Baltkrievija ir viens no stratēģiskajiem mērķa tirgiem, par ko apliecina arī nesenā Satiksmes ministra T.Linkaiša vizīte uz Baltkrieviju, vizītes laikā tika meklēti risinājumi, kā uzlabot sadarbību un arī identificēti tie punkti, kas pašlaik traucē. Kā viens no sāpīgākajiem tika minēts muitas formalitātes, gan Baltkrievijas kravām, gan arī kravām no Kazahstānas un Ķīnas, kuras tranzīta caur Baltkrieviju nonāk Latvijā.

LAFF ģenerālsekretārs M. Dreimanis atzina: “ Veiksmīga sadarbība ar Baltkrieviju Latvijas transporta un loģistikas sektoram nozīmētu piekļuvi daudz plašākam tirgum ne tikai no Baltkrievijas, bet arī Āzijas, nodrošinot stabilas izaugsmes iespējas, gan Latvijas, gan Baltkrievijas starptautisko autokravu pārvadātājiem , kā arī Latvijas ostām.”

Identificētās problēmas, kā sola LAFF prezidents A. Gulbis, jau tuvākajās Loģistikas padomes un Muitas padomes sēdēs tiks izskatītas un virzītas likumdošanas izmaiņas.