Asociācijas LAFF padomes sēdes apskats

Asociācijas LAFF padomes sēdes apskats

Asociācijās LAFF padomes sēde notika šī gada 18.12. boulinga „Bowlero” konferenču telpās, kā galvenās viešņas sēdē piedalījās Muitas pārvaldes vadības pārstāves I.Gulbe-Otaņķe un S.Kārkliņa-Ādmine. Tika runāts par Eiropas Savienībā paredzēto muitas elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu, kurai pilnībā jābūt gatavai 2025.gadā. Tuvāk ar šiem plāniem var iepazīties ES mājas lapā: www.eur-lex.europa.eu/

Attiecīgi katrai no dalībvalstīm jāizstrādā elektroniska muitošana, dotajā brīdī Latvijas problēma ir nepietiekami naudas līdzekļi un lielā birokrātija, lai varētu slēgt līgumus ar programmu izstrādātājiem.

Tika runāts arī par darbinieku trūkumu muitā, kā, piemēram, Rīgas muitas kontrolpunktā pietrūkt 25 darbinieki, kā arī straujš kravu pieplūdums vakara stundās dažkārt rada rindas muitas kontrolpunktos. Tāpat arī uzņēmēju pieļautās kļūdas deklarācijās rada sastrēgumus muitas kontrolpunktos.

 Uzņēmēji tiek aicināti izmantot Grebņevas kontrolpunktu uz Krievijas Federācijas robežas, kur daudz mazākas rindas kā Terehovā.

Sarunu gaitā ar LAFF biedriem- uzņēmēji aizvien aktīvāk tiek aicināti iesaistīties un ziņot par problēmām muitas darbībā.

 

Asociācijas LAFF prezidents A.Gulbis kā pārstāvis no LAFF piedalījās Muitas un uzņēmēju konsultatīvā sanāksmē šī gada 17.12., kur notika tikšanās ar Krievijas Federācijas pārstāvi S.Kurjakovu, kurš informēja par:

  • jauno kārtību, kādā tiks veikti tranzīta pārvadājumi caur Krievijas Federācijas teritoriju attiecībā uz precēm, kurām tiek piemēroti speciālie ekonomiskie pasākumi saskaņā ar 2019.gada 24.jūnija Krievijas Federācijas prezidenta rīkojumu Nr. 290 (par navigācijas plombu izmatošanu);
  • Krievijas Federācijas teritorijā ievedamo preču marķēšanas kārtību (spēkā esošās un plānotās prasības);
  • Par muitas formalitātēm, izvedot eksportā un ievedot tranzītā kravas pa dzelzceļu ar elektronisko pavadzīmi (e-SMGS)

 

Asociācijai ir pievienojies jauns biedrs SIA”Eksperium.” Uzņēmuma pārstāve I.Paškeviča iepazīstināja ar savas kompānijas darbības virzieniem: palīdzam ārvalstu preču ražotājiem un tirdzniecības uzņēmumiem ienākt Krievijas tirgū (konsultācijas, dokumentācija, kravu piegāde, sertifikācijas organizēšana Krievijai). Nodarbojamies ar ģenerālkravu ekspedīciju no Eiropas un Āzijas caur Baltiju uz Krieviju, ar kravu atmuitošanu pašu spēkiem Krievijas - Latvijas pierobežā (Sebežā, Ubilinkā, Pleskavas apgabalā).

 

Savukārt asociācijas ģenerālsekretārs M.Dreimanis aicina LAFF biedrus aktīvi piedalīties nozares darba grupās, tieši šobrīd ir iespēja pieteikt savu kandidatūru darbam Loģistikas nozares padomes sastāvā, kas darbojas pie Satiksmes ministrijas.

Tiek arī atzīmēts, ka asociācijas LAFF biedri aktīvi darbojas darba grupās tranzīta un loģistikas nozares identificēto problēmu analizēšanai un risinājumu izstrādei, kas ir Muitas pārvaldes iniciētas.