LAFF padomes sēdes apskats

LAFF padomes sēdes apskats

Šī gada 9. oktobrī Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas LAFF padome sanāca uz kārtējo sēdi. Šajā reizē sēde notika LAFF ģenerālsekretāra M. Dreimaņa pārstāvētā uzņēmuma SIA ” Vervo” telpās.

Padomes sēdesdienas kārtībā tika iekļauti punkti par aktualitātēm likumdošanā, kas skar transporta un loģistikas nozari. Lai gan vasaras periodā likumdošanas izstrādē ir bijis klusums, kā pozitīvu signālu var pieminēt pie Muitas pārvaldes izveidotā Muitas stratēģiskā padome, ko pārstāvēs viens no zinošākajiem ekspertiem šai jomā LAFF prezidents A. Gulbis, kurš sadarbībā ar RTU vasaras periodā ir strādājis arī pie Loģistikas speciālista profesijas standartu ieviešanas mācību iestādēs, šie standarti ir iesniegti Izglītības ministrijā izskatīšanai.

 Lai arī likumdošanas lauciņā aktivitātes ir bijušas zemas, Ē.Gutbergs, kā LAFF pārstāvis šai laikā ir piedalījies Muitas noteikumu izstrādē – izvešana no pagaidu zonas uzglabāšanas un svēršanas, kā arī attiecībā uz Muitas galvojumiem strādā pie administratīvā sloga samazināšanas; rezultāti būs redzami no nākamā gada sākuma.

Klātesošos LAFF ģenerālsekretārs M. Dreimanis iepazīstināja ar paveikto Minskā, kur no 1. līdz 3. oktobrim notika Baltkrievijas transporta un loģistikas nedēļa, kuras laikā notika gan izstāde, kur pārstāvēja LAFF intereses VIA Latvia stendā, kā arī piedalījās Latvijas/Baltkrievijas apaļā galda diskusijās par sadarbības veicināšanu un nepieciešamām likumdošanas iniciatīvam. Papildus notika tikšanās ar BAMAP pārstāvjiem, nostiprinot savstarpējās attiecības ar kopēju redzējumu attiecību stiprināšanā, un nākamo soļu saskaņošana šīs sadarbības veicināšanā.

H.Skujiņš informēja, ka N. Presņakova no SIA „Alpa Centrums” kā asociācijas LAFF pārstāve piedalījās OSŽD sanāksmē Varšavā, kur centās aizstāvēt pozīciju par vienotu likumdošanu dzelzceļa pārvadājumos un piedalījās Konvencijas par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi izstrādē.

Kā viena no redzamākajām izmaiņām LAFF darbībā tika prezentēta jauna interneta vietne, kas ir kļuvusi interaktīva un ietver vairāk noderīgas informācijas biedriem un visiem interesentiem. Publiski jauna mājas lapa būs pieejama jau no šī gada 1. novembra.

Kā lielāko izaicinājumu tranzīta nozarē tās pārstāvji minēja “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” ietvertās normas un “Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas“ pastiprināto uzraudzību, ko nepieciešams aktualizēt Loģistikas padomē.