Par konsultatīvās padomes sēdi

19.09. Konsultatīvā padome muitas jautājumos akceptēja šādus noteikumu projektus (ar nelielām izmaiņām) un atbalsttīja to tālāku virzību:

1) „Muitas procedūras –tranzīts piemērošanas kārtība”;

2) „Pagaidu uzglabāšanas noteikumi;”

3) grozījumi Ministru kabineta 2010.gada noteikumos Nr.1048 „Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un komersanta sertifikātu.