Pārskats par Latvijas kvalificēto ekspeditoru reģistru.
N.p.k. Nosaukums Reģ. nr. Speciālists Uzņēmuma adrese Garantijas termiņš (polise)
1. Ace logistics Latvia, SIA 40003370021 D.Zvirgzde Ziemeļu 4, Mārupe, Mārupes nov.
t.+37167207039
www.ace.lv
21.01.2020 -20.01.2021.
2. Aecor, SIA 40103470758 S.Stepanovs Dzirnavu 41-7, Rīga
t.+371 66117207
01.07.2017-01.07.2018
3. Alpa Centrums, SIA 40003455080 H.Skujiņš Eglaines 1, Rīga, t.677780600
www.alpa.lv
bankas aktīvi
4. Alpa Vagons, SIA 40003635974 K.Platkins Eglaines 1, Rīga, t.67780657
www.alpa.lv
bankas aktīvi
5. CF&S, SIA 40003538791 A.Žitkevičs Uriekstes iela 2, Rīga, t. 67388300, www.cfs.lv 01.01.2018.-01.01.2019.
6. DSV Transport, SIA 50003420841 U.Kego Krustpils iela 31, Rīga t.
67100701
www.dsv.com.lv
01.01.2019-31.12.2019.
7. Merkurs-Rigante, SIA 40003214339 A.Rudzītis Ilzenes 18, Rīga, t.67214546
www.rigante.lv
31.03.2017.-30.03.2018.
8. Rinosta shipping agency, SIA 50003244301 J.Livčane Uriekstes 2a-24, Rīga
+371 67322885
www.rinosta.lv
LAFF sertifikāts
18.05.2018.-17.05.2023.
9. RMC Logistics, SIA 40103473148 A.Ševkunovs   Uriekstes iela 3, Rīga
t. +371 67371510
www.rmclogistics.lv
LAFF sertifikāts
28.10.20. - 2021.27.10.
10. Vervo, SIA 40103185869 M.Dreimanis Tīraines 1, Rīga
+371 67674570
www.vervo.lv
05.10.2018-21.03.2019.
11. Vollers-Rīga, SIA 40003128963 V.Tihomirovs „Lindes” Salaspils nov., t. 67956602
www.vollers.com
01.07.20-01.07.22.